At hækle efter diagram

Det er meget forskelligt hvordan man har det med at følge diagrammer. Nogle synes at det er meget logisk mens det for andre er det rene volapyk.

Hvis du er helt ny indenfor hækling, så vil jeg anbefale at du først lærer alle maskerne, inden du går i gang med diagram. Hvis du er en af dem der synes at diagrammer giver god mening kan du begynde på at hækle efter dem ret kort tid efter du er begyndt at hækle. Hvis du derimod er en af dem der synes det er det rene volapyk, så bare tag det helt med ro. Det er ikke nødvendigt at kunne hækle efter diagram – og slet ikke hvis du er helt ny. Læs maskerne godt inden du går i gang med diagrammerne. Hvis du synes det ligner volapyk, men gerne vil lære at følge et diagram, så læs med her.

Video

Nederst på siden finder du en video hvor jeg viser og forklarer hvordan man følger et diagram – men først finder du her nogle forklaringer som er gode at læse igennem inden du ser videoen.

Godt at vide

Her vil jeg forsøge at forklare, hvordan man kan læse og følge et hæklediagram. Hvis man synes, at det er svært at forstå et diagram skal man starte med at kende nogle af de symboler der ofte indgår i diagrammer, det er ofte de meget basale masker. Derefter kan man gå videre til simple diagrammer, og senere nogle lidt mere komplicerede diagrammer. Her har jeg delt det op så du step by step lærer de ting der er nødvendige for at kunne følge et diagram.

En af fordelene ved et diagram er at man kan se formen på arbejdet, hvilket kan gøre det nemmere at se om det man har lavet er rigtigt.
En af ulemperne er at der kan være små ting som kan være uklare, men hvis man kender lidt til hækling kan man som regel nemt gennemskue disse ting.

Hækle-symboler

Symboler for basale masker

Der findes rigtig mange symboler, og for hver masker der findes, er der et tilsvarende symbol. På billedet til højre kan du se nogle af de mest basale masker, samt det tilhørende symbol. Det er nogle af de masker du sikkert har lært da du startede med at hækle.

Som det ses på billedet så er en cirkel et symbol for en luftmaske og en sort prik er symbolet for en kædemaske. Som det ses på billedet så kan en fastmaske vises på to måder. De betyder fuldstændig det samme, så den kan altså bare skrives/tegnes på to måder.

Symbolerne viser ikke hvordan en maske laves, men hvilken maske der skal laves.

Tip: Man kan se at maskerne stangmaske og dobbelt stangmaske ligner hianden meget. Forskellen er antallet af små streger på tværs af T’et. Antallet af streger svarer til antallet af gange man skal slå garn om nålen inden man stikker. Ved en tredobbelt stangmaske vil der altså være tre små streger på tværs af T’et da man skal slå garn om tre gange.

Symbolerne for de mest simple masker i et diagram.

Symboler for ind- og udtagning

En af de teknikker man bruger ofte når man hækler er indtagninger og udtagninger. For de mest basale masker, som er fastmaske, halvstangmaske og stangmaske, ser symbolerne ud som vist nedenfor.

Ved alle indtagninger og udtagninger er der to maske. Enten viser symbolet at der skal laves to masker i samme maske, eller også viser det at der skal laves to masker som samles til én maske.

Som man kan se er alle udtagninger formet som et V af to masker og indtagninger ligner er A (uden stregen i midten), som er lavet af to masker.

Ved udtagningerne, som ligner et V, er bunden på to masker samlet. Det betyder at man skal lave to masker hvor bunden er samme sted, altså i samme maske.

Ligeledes kan man se at indtagningerne, som ligner et A, har bunden af de to masker hver sit sted, til gengæld er toppen samlet. Det betyder altså at bunden af de to masker skal være hver sit sted, altså i hver sin maske, men at toppen af de to masker skal samles til én maske.

Man kan altså nemt se at symbolerne for de enkelte masker går igen i symbolerne for ind- og udtagninger. Hvis man kender symbolerne på de simple masker kan man ofte genkende dem i symboler for mere komplicerede teknikker.

Symbolerne viser ikke hvordan man laver maskerne, men hvilke der skal laves. Hvis man f.eks. ikke ved hvordan man laver en indtagning med stangmasker, så skal man først finde ud af det et andet sted end i diagrammet.

Symboler i hækle-diagram for indtagninger og udtagninger.

Symboler for avancerede masker

Men mennesker er jo mennesker, og vi finder hele tiden på nye ting. Derfor findes der også utroligt mange forskellige varianter af de samme masker, og dermed utroligt mange symboler som kan indgå i et hæklediagram. Det er svært at lave en komplet liste over alle symboler, men her kan du se nogle af de mest almindelige ‘avancerede’ masker som du med stor sandsynlighed vil støde på hvis du kigger efter hæklediagrammer.

Hvis man kigger nærmere på symbolerne til højre, kan man genkende nogle af symbolerne for de basale masker.

Ved puf-masken kan man se at det ligner 3 halvstangmasker som alle starter og slutter i samme sted. Det er altså lidt ligesom en indtagning, men hvor man stikke i den samme maske. Antallet af sammensatte halvstangmasker (på billedet er der 3, men der kunne også sagten være f.eks. 4) viser hvor mange gange man skal slå garn om, stikke i masken og trække garn op. På billedet er der 3, hvilket vil sige at man skal slå og trække en maske op 3 gange, og så samle til én maske til sidst,

Popcorn- eller boblemasken minder om puf-masken. Men i denne har alle de lodrette streger en lille streg på tværs, så de nu ligner stangmasker. Det er igen ligesom en indtagning med stangmasker, men hvor der er flere masker end 2, som laves i den samme maske. Igen indikrerer antallet af stangmasker (de lodrette streger) hvor mange gange masken indgår.

Ved picot masken kan man kende luftmaskerne og kædemasken. Man skal altså lave de tre luftmasker som er vist på symbolet med 3 cirkler, og så en kædemaske for at afslutte den, som er vist med den sorte prik.

Ved begge reliefmasker kan man se at de ligner en stangmaske med en krog for enden. Her er det krogens retning der viser om reliefmasken skal laves forfra eller bagfra.

Her gælder det igen at symbolerne ikke viser præcis hvordan en maske skal laves, men hvilke der skal laves. Man skal altså vide hvordan man laver f.eks. en picot eller reliefmaske for at følge symbolerne. Hvis man ikke ved det skal man finde ud af det et andet sted end i diagrammet.

Symbolerne for nogle af de mest almindelige ‘avancerede’ masker.

Hvis man finder et diagram man gerne vil følge, så er det en god ide at starte med at finde ud af hvad alle de forskellige symboler betyder. Hvis det viser sig at der er nogle masker man ikke har lært endnu, så skal man altså starte med at lære dem inden man kan følge diagrammet.

Sådan følger man et hæklediagram

I det ovenstående har du lært noget om symbolerne for de simple masker, og hvordan de kan sammensættes og ændres til nye masker. I det næste stykke vil jeg forklare hvordan man følger et diagram når man kender de symboler der indgår.

Find starten af diagrammet

På billedet til højre ses et ret simpelt diagram. Men måske synes du bare at det ligner et rod af en masse symboler. Uanset om du synes det ligner et rod, eller om du godt kan se mønstret, så skal man altid starte med at finde ud af hvor diagrammet starter. Dette er rigtig vigtigt, og kan ses som en gylden regel når man læser diagram:

Den gyldne regel: Find starten af diagrammet!

I midten af diagrammet er der en cirkel. Det er en magisk ring, som her er vist som en cirkel, den vises i nogle tilfælde som en spiral. Det er altså her man skal starte. Hvis man skulle lave en ring af luftmasker ville det have været vist som en ring af luftmaskesymbolerne.

Udover den magiske ring kan man se en masse stangmasker og luftmasker. Man kan også se symbolerne danner nogle cirkler, hvilket betyder at man arbejder rundt.

De røde tal som ses i diagrammet angiver hvilken omgang det er.

Hvis man ser på omgang 1 kan man se at der er en masse stangmasker, hvor bunden af dem pejer ind mod cirklen i midten, det betyder at de skal laves i den magiske ring.

Her ses et simpelt hækle-diagram.

De lilla cirkler er lavet omkring små kæder af luftmasker. Disse små luftmaskekæder ses ved hver omgang hele veje ud til kanten. Hvis man er vandt til at hækle ved man at man som regel laver 3 luftmasker som erstatning for den første stangmaske. Det er også det der er tilfældet her, og disse små luftmaskekæder kan altså bruges som pejlemærker for hvor en omgang starter.

Så skal man i gang med at tælle. Vi har fundet ud af at der skal laves stangmasker i den magiske ring i midten, så nu skal vi finde ud af hvor mange der skal laves, så man skal altså starte med at tælle antallet af stangmasker hvor bunden peger ind mod den magiske ring.

Herfra kan man følge diagrammet rundt. Man skal kigge efter hvor bunden af masken peger hen. Hvis den peger mod en maske fra forrige runde, så skal den nye maske laves der.

Det er ikke alle diagrammer som har numre der viser hvilken omgang det er, men mange har. I nogle diagrammer er de forskellige omgange lavet i forskellige farver for at gøre det nemmere at se hvilke masker der hører til hvilken omgang. Hvis du er helt ny i diagrammer og har svært ved at forstå dem, så brug nogle diagrammer med numre eller farver i starten indtil du har styr på selv at dele et diagram op i omgange.

Delvise diagrammer

Et diagram som den der lige er gennemgået er ens hele vejen rundt. Derfor vælger man nogle gange at skære dele af diagrammet væk.

Hvis det er et stort hæklediagram er det ofte skåret ned som den på billedet til højre. Et helt diagram fylder ofte meget, og derfor kan det være en fordel kun at vise noget af diagrammet, hvis det alligevel er gentagelser hele vejen rundt. Desuden bliver det ofte nemmere at se alle symbolerne.

Man viser som regel hele første omgang for at vise hvor mange masker der skal laves til at starte med. Men i de resterende omgange viser man kun noget af omgangen.

Når man skærer noget væk, betyder det at det man kan se skal gentaget hele vejen rundt. Man kan f.eks. se at der i omg 2 skal laves 1 stgm, 1 lm, 2 stgm i næste m, 1 lm, dette møsnter gentages altså hele vejen rundt.

I nogle diagrammer er der et stykke af diagrammet som har en anden farve end resten. Det er den del som skal gentages som er markeret med en anden farve.

Det samme diagram som forrige, lavet som et delvist diagram.

Et mere avanceret hækle-diagram

Nu har du lært lidt om hvordan man følger et hækle-diagram – så lad os kigge på en der er lidt mere avanceret, og med flere forskellige masker.

Ser det lidt uoverskueligt ud? Så husk den gyldne regel: Find starten af diagrammet!

Hvis du finder starten af diagrammet skal du nok komme igennem hele diagrammet hvis du bare tager det maske for maske, omgang for omgang.

Her ser det ud til at være en firkant, som er lavet i omgange.

Helt inde i midten af diagrammet kan man se en cirkel af luftmaske-symboler. Det er her man skal starte! På dette diagram er der også små tal som viser hvilken omgang det er. Nu kan du lige så stille arbejde dig ud i diagrammet, én omgang ad gangen. Start med at tælle og se på hvilke masker der skal laves i første omgang. Her kan man se at der er 8 luftmaske-symboler i cirklen, og at der i omgang 1 skal laves 12 fastmasker i denne cirkel.

Et godt tip er at printe diagrammet ud, og så strege maskerne ud med en sprittusch efterhånden som du laver dem.

I videoen herunder går jeg hele diagrammet igennem, og forklarer undervejs med udgangspunkt i diagrammet.

Du kan prøve at hækle med og følge videoen. Lang hen af vejen er det learning by doing, og ofte bliver det nemmere at forstå når man også selv sidder med det i hænderne.

Et hæklediagram med flere forskellige masker.

God fornøjelse!